Oferta

Zadowolonych klientów
99%

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Prowadzimy Księgowość Uproszczoną czyli Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów. Są one podstawową formą prowadzenia księgowości przez przedsiębiorstwa prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

 • – ewidencja kosztów i przychodów
 • – ewidencje podatku od towarów i usług
 • – ewidencja środków trwałych
 • – obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli
 • – rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Księga handlowa

Prowadzimy księgi handlowe (pełną księgowość) przedsiębiorstw i organizacji z całego kraju.

 • – ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług)
 • – rozliczanie właścicieli
 • – sporządzanie raportów (rocznych i miesięcznych)
 • – obsługa pracowników
 • – rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • – obsługa rozrachunków

Ryczałt ewidencjonowany

Prowadzimy dokumentację księgowo-podatkową podatników korzystających z księgowości uproszczonej. Ryczałt ewidencjonowany nie pozwala na odliczenie kosztów uzyskania przychodu, ale ze względu na niskie stawki podatków może być korzystnym rozwiązaniem dla osób prowadzących mikroprzedsiębiorstwa.

 • – ewidencji przychodów
 • – rozliczanie karty podatkowej
 • – ewidencje podatku od towarów i usług
 • – obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli
 • – rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Kadry i płace

Kadry – zajmujemy się kompleksową obsługą dokumentów dotyczących zatrudnionych pracowników

 • – prowadzimy akta osobowe
 • – przygotowujemy umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne, jak umowa zlecenie i umowa o dzieło
 • – sporządzamy świadectwa pracy
 • – sporządzamy zaświadczenia o zatrudnieniu, zarobkach

Płace – w ramach obsługi płacowej oferujemy pełen zakres usług

 • – prowadzimy ewidencję wynagrodzeń
 • – przygotowujemy miesięczne listy płac pracowników
 • – rozliczamy umowy cywilnoprawne, jak umowy zlecenie i umowy o dzieło
 • – naliczamy comiesięczne zaliczki na podatek dochodowy PIT 4
 • – wyliczamy comiesięczne składki ZUS oraz sporządzamy i wysyłamy stosowne deklaracje do ZUS
 • – rozliczamy delegacje krajowe i zagraniczne
 • – prowadzimy rozliczenia z PFRON
 • – dodatkowe usługi na zlecenie klienta